3 kW fotovoltaická elektráreň, Osturňa

ONgrid fotovoltaický systém o výkone 3 kW sme nainštalovali pre domácnosť v Osturni. 10 ks fotovoltaických panelov je umiestnených na plechovej streche orientovanej na juh, ktoré sú pripojené do jednofázového meniča Solax X1-3.3 AIR . Elektrickú energiu vyrobenú z fotovoltaických panelov domácnosť využíva hlavne pre chod spotrebičov a svietenie. Prebytkami si môže za pomoci elektrickej špirály pripojenej do 200l zásobníka vody ohrievať teplú úžitkovú vodu.

Domácnosti sme pomohli vyriešiť všetkú potrebnú administratívu spojenú s:

  • dotáciou z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii