3 kW fotovoltaická elektráreň, Spišské Bystré

Pre domácnosť v Spišskom Bystrom sme inštalovali jednofázový ONGRID fotovoltaický systém o výkone 3 kW. Fotovoltaické panely sme sa rozhodli umiestniť na strechu terasy. Panely sú ľahko dostupné a v prípade, že ich v zime pokryje sneh, môže si ich domácnosť ľahko odrhnúť a vyrábať tak elektrickú energiu pre svoj dom aj v zime.

Celý systém riadi jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR. Nespotrebovaná vyrobená elektrina sa využíva na ohrev vody v bojleri prostredníctvom el. špirály, kde tento proces má na starosti zariadenie Iboost. Takýmto spôsobom zapojenia sme u domácnosti dosiahli to, že sa spotrebuje všetka vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov a je tak plne využitý potenciál fotovoltaickej elektrárne.

Domácnosti sme pomohli vyriešiť všetkú potrebnú administratívu spojenú s:

  • dotáciou z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii