3 kW fotovoltická elektráreň, Tvrdošín

Fotovoltickú elektráreň sme inštalovali na rodinnom dome v Tvrdošíne. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3 kW a zabezpečuje ho 10 fotovoltických panelov. Panely aj konštrukcia sú čierne a preto po estetickej stránke súladia so strechou. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. Je to riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Klient tak môže zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov. Riadenie elektrárne zabezpečuje jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev teplej úžitkovej vody počas celého roka. Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii