3 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom TÚV, Snežnica

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na starší rodinný dom v Snežnici, počas jeho prerábania. Základ elektrárne je 11 fotovoltických panelov značky Suntech, s celkovým výkonom 3 kW. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. Je to riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Zužitkuje sa tak celá produkcia elektrickej energie. Riadenie elektrárne zabezpečuje jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR.

Rodinný dom má šikmú škridlovú strechu, otočenú na južnú stranu. Panely sme sa rozhodli umiestniť do jedného radu na vrch strechy, aby čo najmenej odporovali zrážkam. Sneh sa na cípe drží najkratšie a aj preto to je najslnečnejšia časť strechy. Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka.

Pri inštalácii sme použili laná a rebrík. Obmedzovala nás krehkosť škridle. Keby sa technik na niektorú z nich neodborne postavil, veľmi ľahko by pukla. Technici si pred vynesením panelov vybrali 3 zvislé rady škridiel, čím sa vytvorila prístupová cesta na vrch strechy. Na cípe strechy sa dalo opierať o samotný cíp, takže záťaž montážnikov aj s panelmi tam už bola v poriadku. Technici neskôr škridle samozrejme uložili naspäť.

Klient si stanovil, že kábel od panelov k meniču bude viesť predvŕtaným otvorom pod škridľou, následne po fasáde a schová sa za zateplenie v neskoršej fáze rekonštrukcie domu.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Hlavný dôvod, prečo sa klient rozhodol pre fotovoltické riešenie je, že je nadšenec pre túto techniku. Zaujíma ho myšlienka výroby vlastnej elektriny. Rovnako tak oceňuje pozitívny dopad fotovoltiky na životné prostredie. Montáž trvala 2 dni a pracovali na nej 2 ľudia.