3,3 kW fotovoltaická elektráreň, Bobrov

Inštalácia jednofázového fotovoltaického systému o výkone 3,3 kW pre domácnosť v obci Bobrov. 10 ks fotovoltaických panelov sme umiestnili na plechovú strechu orientovanú smerom na juh. Cely systém riadi jednofázový ongrid menič Solax X1-3.3 AIR. Vyrobená elektrická energia sa spotrebuje na svietenie a chod spotrebičov.

Domácnosti sme pomohli vyriešiť všetkú potrebnú administratívu spojenú s:

  • dotáciou z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii