3,3 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom vody, Dolný Kubín

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na altánok pri rodinnom dome v obci Dolný Kubín. Strecha na dome nemá vhodný tvar, okrem malého kúsku, ktorý je obsadený slnečnými kolektormi. Preto sa domácnosť rozhodla panely umiestniť na strechu altánku, hoci je z bobrovky. To je veľmi špecifická škridla. Museli sme ju vypiľovať, aby sme do nej mohli umiestniť háky. Dobré pre nás bolo, že strecha nie je príliš vysoká. Avšak krehkosť škridle, stiesnené podmienky a nepravidelný terén inštaláciu značne komplikovali. Nebolo to nič, čo by sme nezvládli.

Nainštalovaných je 12 panelov značky Suntech o celkovom výkone 3,3 kW. Je to on-gridová elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. Ide o riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Tým sa zužitkuje celá produkcia elektrickej energie. Strecha, na ktorú sme inštalovali panely bola príliš úzka. Preto z hora vyčnievajú asi 35 cm. Keby vyčnievali z dolnej strany, bránili by vode stekať do ríne.

Celý systém je riadený jednofázovým meničom Solax X1-3.3 AIR v altánku. Tomuto typu meniča umiestnenie v exteriéri nevadí. Altánok už bol káblom prepojený s domom, takže fotovoltický systém sa nám jednoducho zapájal a nemuseli sme cez dvor kopať osobitný kábel. Montáž trvala 2 dni, pracovali na nej 2 ľudia.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Preto naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka. Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Majiteľa zaujímajú obnoviteľné zdroje a šetrenie energie. Keď už mal termiku, tak si prial aj fotovoltiku. Keby mal rodinný dom vhodnejšiu strechu, tak by si domácnosť priala ešte viac panelov.