V decembri 2019 sa spustia dotácie na elektromobily a plug-in hybridy. Všetko potrebné nájdete na stránke www.chcemelektromobil.sk, ktorú pre tieto účely zriadilo MHSR. V nasledujúcich riadkoch si v krátkosti zhrnieme základy a spomenieme aj niekoľko zaujímavostí.

Stručne o dotácii

Na dotácie je zo štátneho rozpočtu vyčlenených 5 miliónov €. Elektromobily sú dotované sumou 8 000 € a plug-in hybridy 5 000 €. To znamená, že rozpočet postačí na 625 až 1 000 dotácii. Príspevky sa úspešným záujemcom budú poskytovať v 1 čiastke, formou refundácie.

Automobil môže byť dovezený zo zahraničia ale nemôže byť na lízing. Jeho obstarávacia cena môže byť najviac 50 000 € s DPH (41 666,67 € bez DPH). Dotované môže byť iba nové vozidlo, bez predchádzajúceho vlastníka a ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel na Slovensku, ani v žiadnom inom štáte. Vozidlo musí byť v kategórii M1 alebo N1. Dôležité dátumy sú:

  • 18.11.2019 – bola vyhlásená výzva
  • 11.12.2019 – bude spustená registrácia
  • 17.12.2019 – najskorší termín, kedy je možné oficiálne predložiť skompletizovanú žiadosť o dotáciu

Postup pre získanie dotácie prebieha v krátkosti nasledovne. Uchádzač sa zaregistruje a do 40 pracovných dní predloží skompletizovanú žiadosť o dotáciu. Ak komisia rozhodne, že žiadosť je úspešná, tak žiadateľ má 12 mesiacov na to, aby si elektrické vozidlo kúpil a predložil všetky potrebné prílohy, ktoré súvisia s kúpou, evidenciou, poistením vozidla a publicitou projektu. Následne mu do 20 pracovných dní bude dotácia vyplatená. Dotáciu môžu získať:

1) Podnikatelia
Právnické osoby – podnikateľské subjekty bez majetkovej spoluúčasti verejnej správy
Fyzické osoby – podnikatelia

2) Verejná správa
Obce, vyššie územné celky (VÚC)
Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC
Podnikateľské subjekty s čiastočnou majetkovou účasťou obcí, alebo VÚC

3) Fyzické osoby – nepodnikatelia
Fyzické osoby – s príjmami len zo závislej činnosti
Fyzické osoby – nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na daňovom úrade

Zaujímavosti

  • Automobil, na ktorý bude dotácia získaná, bude musieť mať najmenej 2 roky na vonkajšom dobre viditeľnom mieste takúto nálepku:
  • Elektrické vozidlo je potrebné nadštandardne havarijne poistiť, taktiež po dobu najmenej 2 rokov. Poistenie musí byť za účelom krytia škôd, ktoré by mohli byť spôsobené dopravnou nehodou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, pádom predmetu, alebo stretom so zverou.
  • Komisia, okrem iného, v procese posudzovania žiadosti posúdi aj motiváciu žiadateľa. Uchádzač ju musí zdôvodniť najviac 300 slovami.

Pokiaľ si prajete, aby sme vám dotáciu na elektromobil pomohli získať, neváhajte nás kontaktovať na 0911 393 747.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *