Technologický vývoj ľudstva v súčasnosti prináša čoraz väčšie nároky na množstvo spotrebovanej elektrickej energie. Najnovšie prichádza trend elektromobilov, čo bude znamenať ďalšie zvýšenie dopytu po elektrine. Čoraz viac domácností opúšťa zastarané riešenie plynového kúrenia a nahrádza ho lacnejšou alternatívou – tepelným čerpadlom, ktoré spotrebúva elektrinu. Prebieha štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá so sebou prináša ďalšiu automatizáciu a robotizáciu priemyslu. A tak ďalej, a tak ďalej. Nie je preto žiadnym prekvapením, že cena elektrickej energie naďalej rastie. Indície naznačujú, že cena elektriny bude rásť ešte viac.

Cena elektriny v budúcom roku

Na budúci rok je už teraz ohlásené zvýšenie cien elektriny pre domácnosti a malé podniky. Je to spôsobené tým, že cena elektriny pre rok 2020 je vypočítaná podľa vzorca, ktorý zohľadňuje vývoj cien elektrickej energie na komoditnej burze v Prahe v časovom rozpätí medzi 1. januárom 2019 a 30. júnom 2019. Preto je už dnes známe, že cena elektriny by medziročne mala stúpnuť až o 20 %. Ide ale o silovú elektrinu, ktorá sa v súčasnosti na koncovej cene podieľa približne z jednej tretiny. Po započítaní ostatných poplatkov sa koncová cena elektrickej energie zvýši približne o 7 %. 

Energia z obnoviteľných zdrojov

Európska únia si dala za cieľ v roku 2030 vyrábať až 35 % spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov. Už v roku 2020 to má byť 20 %. Pričom pre rôzne krajiny sú na rok 2020 stanovené rôzne ciele. Slovensko má určený cieľ vyrábať 14 % energie z obnoviteľných zdrojov. Hoci zariadenia na obnoviteľné zdroje pribúdajú, spotreba elektriny v posledných rokoch rastie rýchlejšie. V konečnom dôsledku to znamená, že podiel vyrobenej zelenej energie klesá. Nasledujúci graf zobrazuje podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku v rokoch 2004 až 2017, údaje sú čerpané z Eurostatu. Pokles podielu energie z obnoviteľných zdrojov napriek ich zvyšujúcemu sa počtu naznačuje, že dopyt po elektrine prudko stúpa.

Fotovoltické systémy

Jednou z možností ako ušetriť za elektrickú energiu je, že namiesto kupovania elektriny si kúpite vlastnú elektráreň, ktorá je poháňaná slnečným žiarením. Fotovoltická elektráreň je v dnešnej dobe oveľa lacnejšia ako to bývalo v minulosti. V bežnom fotovoltickom riešení bez batérie a so štandardným výkonom 3 kW dokážu fotovoltické panely za svoju životnosť vyprodukovať toľko elektrickej energie, že vynaložené náklady za celý fotovoltický systém sa vrátia niekoľkokrát. Návratnosť je pri stúpajúcich cenách elektriny čoraz výhodnejšia. Fotovoltická elektráreň sa radí medzi zariadenia na obnoviteľné zdroje energií. A keďže tie sú v dnešnej dobe uprednostňované, je možnosť získať dotáciu z projektu Zelená domácnostiam až vo výške 1 500 €. Bližšie informácie o fotovoltických systémoch sa môžete dočítať v našom zhrnutí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *