V GoGreen sa zaoberáme zariadeniami na obnoviteľné zdroje. Prirodzene nás zaujíma, či naša práca má zmysel. Získané poznatky a skúsenosti z praxe nás presvedčili, že zelená energia je pre ľudí užitočná. Avšak často sa stretávame s názorom, že tradičné kúrenie plynom je v rodinných domoch lepšie. Premýšľali sme, ako najlepšie vyjadriť naše myšlienky v tejto súvislosti. Svoj postoj najlepšie obhájime tak, že medzi sebou porovnáme kúrenie plynom a kúrenie elektrinou.

ElektrinaPlyn
Zásoby nerastných surovín nedostatok zdrojov, cena elektriny rastie nedostatok plynu, jeho cena rastie
závislosť na dodávkach plynu zo zahraničia
Prechod na alternatívne zdroje energie+ možnosť vyrábať elektrinu svojpomocne nie je možnosť vyrábať plyn svojpomocne
Finančná úspora + návratnosť fotovoltiky 5 až 7 rokov peniaze za plyn sa nevrátia
+ finančná úspora z tepelného čerpadla
Luxus navyše + môže vzniknúť prebytok vyrobenej elektriny plyn je drahý, preto sa ním neplytvá
Životné prostredie + zariadenia na obnoviteľné zdroje sú ekologické páliť plyn škodí životnému prostrediu
Legislatíva a finančné príspevky + dotácie z projektu Zelená domácnostiam II riziko, že dom po 31. 12. 2020 nepôjde skolaudovať
+ príspevok 8 000 € od štátu na dom A0

Zásoby nerastných surovín

Plyn nie je obnoviteľný zdroj energie a jeho svetové zásoby sa zmenšujú. V dnešnej dobe sa elektrina vyrába hlavne v uhoľných a jadrových elektrárňach. Takže aj na výrobu elektriny sa postupne míňajú potrebné svetové zásoby nerastných surovín – uhlia a uránu. Tento nedostatok zdrojov sa neodvratne odzrkadľuje na neustále rastúcich cenách elektriny a plynu.

Elektrina ponúka možnosť prejsť na zelenú energiu.

Navyše, Slovensko nemá vlastné zásoby plynu. Domácnosť s plynovým kúrením je tak závislá na dobrej vôli dodávateľského štátu. Minimálne raz sa už stalo, že dodávky plynu na Slovensko prestali prúdiť. Bolo to v roku 2009. Slovensko vtedy obmedzilo veľkých spotrebiteľov, ktorí museli spotrebu plynu znížiť až na bezpečnostné minimum. Na Slovensku sa v tom čase počítali mesiace a dni, na ako dlho nám vtedajšie rezervy plynu vydržia.

Prechod na alternatívne zdroje energie

Elektrickú energiu si domácnosť môže vyrábať svojpomocne, prostredníctvom fotovoltických panelov. Čiže sa dostávame k tomu, že domácnosť s elektrickým kúrením má možnosť prejsť na alternatívne zdroje energie. Domácnosť s plynom túto možnosť nemá.

Finančná úspora

Kúrenie na elektrickú energiu otvára možnosti pre nezávislosť a finančnú úsporu, pretože existuje možnosť vyrábať ju z obnoviteľných zdrojov. Pri bežnom používaní sa fotovoltické panely počas 25 ročnej životnosti splatia niekoľkonásobne. Taktiež tepelné čerpadlo na svoj chod spotrebuje 3-krát menej nákladov v elektrickej energii, ako bežne bývajú náklady na chod plynového kotla. Teda aj pri tepelnom čerpadle možno rátať návratnosť investície. Fotovoltické panely a tepelné čerpadlo sa nevylučujú, práve naopak – dopĺňajú sa. Zato peniaze za plyn sa nevrátia.

Luxus navyše

Pri kúrení elektrinou sa vďaka obnoviteľným zdrojom otvára možnosť kúriť úsporne a dokonca bezplatne získať energiu navyše. Prebytok vyrobenej elektriny sa môže preklopiť napríklad do lepšie vykúrenej domácnosti. Lacno a ekologicky získaná energia sa spotrebúva s lepším pocitom. Toto pri plyne nehrozí.

Životné prostredie

V neposlednom rade netreba zabúdať na životné prostredie. Elektrina z obnoviteľných zdrojov je čistejšia ako keď sa spaľujú fosílne palivá. Je na svedomí každého jednotlivca ako sa bude k Zemi správať.

Legislatíva a finančné príspevky

Rodinné domy sa radia do energetických tried podľa toho, ako efektívne dokážu energiu využívať. Najnižšia energetická trieda sa označuje ako A0. Na tému rodinných domov v energetickej triede A0 sme napísali samostatný článok. Tu zdôrazníme iba najzásadnejšiu vec: po 31. decembri 2020 majú byť všetky novo skolaudované rodinné domy už len v energetickej triede A0. Nie je dôvod, aby bežný rodinný dom s úžitkovou plochou 50m² a viac získal výnimku. Za celú našu kariéru sme sa doteraz nestretli s rodinným domom, ktorý by sa mohol pýšiť energetickým certifikátom v triede A0 a zároveň používal plynové kúrenie. Majitelia novostavieb, kde si zavádzajú plyn by si mali dobre overiť, či ich rozostavaný dom pôjde skolaudovať.

V súčasnosti sa za zavedenie plynu nedá získať finančný príspevok. Ak ste sa ale rozhodli zadovážiť si zariadenia na obnoviteľné zdroje, tak máte možnosť získať rôzne finančné príspevky od Európskej únie, prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II a súčasne aj 8 000 € od štátu za nízkoenergetický dom. Pri každom príspevku je potrebné dodržať viaceré podmienky, ktoré sa ale v pohode dajú splniť.

Zhrnutie

Veríme, že pri projektovaní vášho domu zvážite výhody a nevýhody všetkých možností vykurovania. Keď vás bude pán plynár presviedčať o výhodách plynu, skúste sa ho pre vlastnú zaujímavosť spýtať, že ako má vyriešenú energiu na svojom dome, či používa fotovoltické panely, slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo. Hlavne sa pána plynára spýtajte, ako vám plyn pomôže, keď budete musieť skolaudovať dom v energetickej triede A0.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *