5 kW fotovoltaická elektráreň Ladce

Inštalácia 5kW fotovoltaického systému na rovnú strechu bungalovu v obci Ladce.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltikcá elektráreň / 3 fázová

Produkcia

9 100 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

65% z celkových nákladov na elektrinu