10 kW fotovoltaická elektráreň Limbach

Pre domácnosť z Limbachu sme nainštalovali 10kW fotovoltaický systém o výkone 10kW. Keďže strecha rodinného domu má malý sklon a je orientovaná na nevyhovujúcu stranu, bolo potrebné použiť konštrukciu so sklonom a zabezpečiť orientáciu panelov na slnečnú stranu.

Typ fotovoltickej elektrárne

Hybridná fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

11 500 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

70% z celkových nákladov na elektrinu