3,3 kW fotovoltaická elektráreň Bobrov

Inštalácia jednofázového fotovoltaického systému o výkone 3,3 kW pre domácnosť v obci Bobrov. 10 ks fotovoltaických panelov sme umiestnili na plechovú strechu orientovanú smerom na juh. Cely systém riadi jednofázový ongrid menič Solax X1-3.3 AIR. Vyrobená elektrická energia sa spotrebuje na svietenie a chod spotrebičov.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltická elektráreň / 1 fázová

Produkcia

3 527 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

50% z celkových nákladov na elektrinu