3,96 kW fotovoltaická elektráreň Kľačany

Fotovoltaická elektráreň o výkone 3,96 kW sa inštalovala v obci Kľačany. Domácnosti sme zrealizovali optimálne riešenie pokrytia spotreby elektrickej energie. Z prebytkov nespotrebovanej elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov si domácnosť navyše ohrieva aj teplú úžitkovú vodu v 200l zásobníku. Týmto spôsobom domácnosť efektívne využije všetkú elektrickú energiu.
Inštalácia fotovoltaického systému bola podporená dotáciou vo výške 1 500 € z projektu Zelenádomácostiam II. Domácnosti sme pomohli aj s potrebnou administratívou spojenou so spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete pred inštaláciou a prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete po inštalácii.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltická elektráreň / 1 fázová

Produkcia

5 173 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

65% z celkových nákladov na elektrinu