5 kW fotovoltaická elektráreň Most pri Bratislave

Fotovoltaický systém o výkone 5kW v Moste pri Bratislavu zabezpečuje domácnosti elektrické energiu pre chod spotrebičov. Prebytky z nevyužitej vyrobenej elektrickej energie smerujú do virtuálnej batérie.

Typ fotovoltickej elektrárne

Hybridná fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

6 411 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

90% z celkových nákladov na elektrinu