5 kW fotovoltaická elektráreň Rajec

Fotovoltaický systém ONGRID o výkone 5 kW inštalovaný na rovnú strechu pre domácnosť v Rajci. Pre inštaláciu panelov boli použité plastové HDPE vaničky, ktoré sú zaťažené váhou 40 kg. Ako záťaž je možné použiť napr. štrk, ťažké dlažobné kocky či veľký obrubník.

Typ fotovoltickej elektrárne

Hybridná fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

5 600 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

70% z celkových nákladov na elektrinu