5 kW fotovoltaická elektráreň Trenčianske Bohuslavice

Domácnosť v Trenčianských Bohuslaviciach využíva fotovoltaický systém pre bežnú spotrebu základných spotrebičov. Fotovoltaické panely sú v tomto prípade orientované na južnú a západnú stranu strechy domu.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

5 500 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

50% z celkových nákladov na elektrinu