8 kW fotovoltaická elektráreň Detvianska Huta

Hybridný fotovoltaický systém o výkone 8kW s úložiskom v batériách s kapacitou 11,6kWh sme inštalovali v novom postavenom nízkoenergetickom dome pre domácnosť v Detvianskej Hute. Systém je navrhnutý tak aby zabezpečil domácnosti úsporu energií až do výšky 70% z celkovej spotrebovanej elektrickej energie v priebehu roka.

Typ fotovoltickej elektrárne

Hybridná fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

9 300 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

80% z celkových nákladov na elektrinu