Doposiaľ v tomto roku prebehlo pätnásť registračných kôl, v ktorých mohli domácnosti žiadať dotácie na fotovoltické panely, kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Dokopy sa rozdalo 5234 poukážok a hodnota vydaných poukážkach presahuje 10 miliónov €.

Do konca roka 2019 zostávalo ešte päť kôl. Napokon Slovenská inovačná a energetická agentúra doplnila ďalšie štyri kolá. Postupne pre slnečné kolektory, nasledovne pre fotovoltické panely a tepelná čerpadlá. Posledné kolo bude pre kotly na biomasu.

Uchádzači o zariadenie mohli postrehnúť v harmonograme plánovaných kôl na rok 2019, že boli navýšené finančné prostriedky na tepelné čerpadlá. Je to celkom logický krok, pretože o tieto zariadenia je eminentný záujem. Záujem je aj o slnečné kolektory, kde sa finančné prostriedky minú hneď. Horšie na tom sú fotovoltické panely, ktorým sa v tomto roku znížila výška dotácie a pre ľudí to nie je až také zaujímavé. Najhoršie reagujú ľudia na kotly biomasu, kde sa finančné prostriedky ani nevyčerpajú. Treba však poukázať na fakt, že výška vyčlenených prostriedkov je indikatívna. Môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácnosti. Dobrým príkladom sú spomenuté tepelné čerpadlá kde sa suma 1 000 000 € navýšila na 1 500 000 €. Ďalšie kolo na tento typ zariadení bude vyhlásené 3. septembra 2019.  9. júla sa táto suma vyčerpala už po štvrtej minúte. Vydalo sa viac ako 500 poukážok.

Výška dotácie na tepelné čerpadlá je najvyššia a niet divu, že sa opätovne strhne bitka o tieto zariadenia.

Dodatočne pridané kolá umožnia podľa využiť zvyšné rozpočtové prostriedky a zároveň získať poukážku tým domácnostiam, ktoré potrebujú zariadenia využívať ešte v aktuálnom roku. „Keďže na inštaláciu zostávajú rovnako ako v minulosti tri mesiace, predpokladáme, že veľká časť žiadostí o preplatenie poukážok bude podaná koncom roka, prípadne až v ďalšom roku. Väčšina prostriedkov poskytnutých na doplnené kolá tak bude do čerpania zarátaná až v rámci sumy určenej na rok 2020,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. 

Projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Hlavným cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

V prípade, že by ste mali záujem o získanie dotácií na zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0911 393 747.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *