Fotovoltické panely, slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo. Pre ktoré zariadenie sa rozhodnúť?

Pri hľadaní, ktoré zariadenie je pre domácnosť najvhodnejšie, je na začiatok vhodné zamerať sa na spotrebu elektriny, teplej úžitkovej vody a kúrenie. Ktoré z toho je pre domácnosť najnákladnejšia položka? Čo z toho má domácnosť v úmysle nahradiť obnoviteľnými zdrojmi a do akej miery? Správne je aj zohľadniť zlučiteľnosť zariadenia s technickým riešením energií v domácnosti. Hoci pri zariadeniach na obnoviteľné zdroje energie obecne platí, že kde je vôľa, tam je cesta. Možné spôsoby technického prevedenia radi prekonzultujeme individuálne. Nasledovná tabuľka znázorňuje, aký účel dokážu jednotlivé zariadenia plniť. Niektoré zariadenie sa však na jeden účel hodí viac ako iné.

  Fotovoltické panely Slnečné kolektory Tepelné čerpadlo
Elektrina    
Ohrev vody
Kúrenie – teplovodné
Kúrenie – elektrické    

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely vyrábajú elektrinu zo slnečného žiarenia. Nie je potrebné aby bolo teplo. Stačí, aby bolo jasné počasie. Fotovoltické panely zvládnu pracovať aj v zime, pokiaľ nie sú pokryté snehom. Z toho dôvodu sa zvyknú umiestňovať na cíp strechy, pretože tam sa sneh drží najmenej a dopadá tam najviac svetla. Fotovoltická elektráreň je ako stavebnica. Štandardne sa na rodinné domy umiestňuje 10 až 12 panelov, No nie je problém zvoliť si viac panelov, pokojne aj 30. Technické detaily o fotovoltických paneloch nájdete v našom e-shope. Elektrina je multifunkčná energia. Domácnosť preto môže fotovoltickú elektráreň využívať mnohými spôsobmi:

  • Elektrina na bežnú spotrebu.
  • Ohrev teplej úžitkovej vody. Stačí mať bojler s možnosťou pripojenia elektrickej špirály. Domácnosť tu obyčajne nasmeruje nespotrebovanú elektrinu a nie sú tak potrebné batérie.
  • Elektrické kúrenie.
  • Teplovodné kúrenie, taktiež pomocou elektrickej špirály.

Slnečné kolektory

Slnečné kolektory prijímajú teplo zo Slnka, ktorým ohrievajú vodu. Vzhľadom na teplotné podmienky na Slovensku, zvládnu spoľahlivo pracovať približne 8 mesiacov v roku. Nie je výnimkou, že fungujú aj v zimných mesiacoch. V kolektoroch sa zohrieva špeciálna nemrznúca zmes, ktorá sa z nich pumpuje do bojlera a späť. Na svoj chod potrebujú malé množstvo elektriny. Štandardne sa na rodinné domy umiestňujú 2 až 4 kolektory. 1 kolektor stíha ohrievať 100 l vody. Ak domácnosť potrebuje ohrievať 300 l zásobník vody, obyčajne zvolí 3 kolektory. Samozrejme sa môže nainštalovať aj viac kolektorov. V takom prípade sa bude voda ohrievať rýchlejšie a na vyššiu teplotu. Technické detaily o slnečných kolektoroch nájdete v našom e-shope. Slnečné kolektory majú nasledovné využitie:

  • Ohrev teplej úžitkovej vody je hlavný účel slnečných kolektorov.
  • Teplovodné kúrenie. Kolektory sú nadmieru šetrný zdroj vykurovania, avšak iba ako doplnok pri prechodnom období.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch – voda odoberá teplo zo vzduchu vo vonkajšom prostredí, ktorým sa následne ohrieva voda. Zariadenie funguje na princípe obrátenej chladničky. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšia jednotka sa najčastejšie umiestňuje do zadného dvora, asi 30 až 50 cm od steny domu. Vnútorná jednotka býva umiestnená v technickej miestnosti.

Tepelné čerpadlo funguje na elektrinu. Spotrebovanou elektrinou čerpadlo dokáže vytiahnuť teplo z ovzdušia s koeficientom efektívnosti siahajúcej až ku hodnote 5-násobku oproti priamej spotrebe elektriny na kúrenie. Závisí to hlavne od teploty a vlhkosti vzduchu. Pri celoročnom využití možno rátať s priemerným koeficientom približne 3 až 3,5. Tepelné čerpadlo má oproti panelom na strechu vyššie počiatočné náklady. Avšak po prepočítaní prevádzkových nákladov sa bežne ukáže, že domácnosť s čerpadlom následne platí približne 3-krát menej, ako by platila za plyn. Bližšie technické detaily môžeme s vami prebrať individuálne. Tepelné čerpadlo je možné využiť nasledovne:

  • Teplovodné kúrenie je hlavný účel tohoto zariadenia. Tepelnému čerpadlu Panasonic Aquarea na svoje fungovanie postačuje vzduch. Pokiaľ je teplota vzduchu nižšia ako -15 ºC dlhšie ako pár minút, zapínajú sa v ňom elektrické špirály a čerpadlo pracuje ďalej. Takže ide o plnohodnotné a spoľahlivé zariadenie pre celoročné vykurovanie.
  • Ohrev teplej úžitkovej vody. Treba sa uistiť, že teplota, na ktorú dokáže čerpadlo ohriať vodu, bude pre domácnosť dostatočná. Táto problematika je bližšie vysvetlená v časti „Slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo?“

Obdobne existuje tepelné čerpadlo zem – voda a taktiež voda – voda. Tieto druhy tepelných čerpadiel nie sú úplne bežné, pretože sú z veľkej časti umiestnené v zemi a to cenu zariadenia približne zdvojnásobí.

Fotovoltické panely alebo slnečné kolektory?

Kolektory sú primárne určené na ohrev teplej úžitkovej vody. Elektrina z fotovoltických panelov sa dá využiť mnohými spôsobmi. Napríklad, ak má domácnosť vysoký prebytok elektriny, môže ju spotrebovať na ohrev vody alebo ju uložiť do batérií.

Fotovoltické panely pracujú aj v zime, pokiaľ nie sú pokryté snehom.

Bežný termický systém je lacnejší ako bežná fotovoltická elektráreň. Nižšia cena súvisí s tým, že slnečných kolektorov je potrebných menej kusov – kúpiť aj inštalovať. S cenou súvisí aj návratnosť. Štandardná on-gridová fotovoltická elektráreň má v súčasnosti návratnosť 6 až 8 rokov. Domácnosť s 5 členmi môže mať návratnosť pri slnečných kolektoroch pokojne iba 5 rokov alebo ešte menej. Pokiaľ si je domácnosť istá, že si Slnkom praje iba ohrievať vodu, slnečné kolektory sú ideálne riešenie.

Z pohľadu rozširovania jedného aj druhého systému ide o porovnateľnú vec. Pri dodatočnom zapájaní ďalších fotovoltických panelov si treba dať pozor na to, aby menič dokázal so zvýšeným výkonom pracovať. Ak domácnosť vie, že v budúcnosti bude svoju fotovoltiku rozširovať, môže si dopredu kúpiť výkonnejší menič. Pri slnečných kolektoroch treba zohľadňovať kapacitu zásobníka vody.

Panely aj kolektory je vhodné pre vyšší výkon raz za čas utrieť od prachu. Pri slnečných kolektoroch je navyše nutné približne raz za 3-4 roky vymeniť nemrznúcu zmes v cirkulácii. Životnosť panelov aj kolektorov je 25 rokov. To neznamená, že prestanú fungovať úplne. Ich výkon po malých kúskoch klesá každoročne a po spomenutých 25 rokoch sú na úrovni 80 % pôvodného výkonu. Táto skutočnosť je do istej miery kompenzovaná tým, že z roka na rok dopadne na Zem čoraz viac slnečného žiarenia.

Slnečné kolektory si obyčajne volí domácnosť, ktorá má starší rodinný dom. Zvolí si ich z dôvodu, že sa im už nechce neustále prikladať do kotla aby mali teplú vodu a vykúrený dom. Kolektory im s tým približne od marca do októbra výrazne pomôžu a majú tak pohodlnejší život. Je to pomerne lacné a postačujúce riešenie.

Fotovoltické panely si obyčajne volí domácnosť, ktorá má novostavbu. Zvolí si ich z dôvodu, že elektrina má mnoho využití a cena ako aj množstvo spotrebovanej elektriny z roka na rok tradične rastie. Týmto krokom sa niekedy mladé rodiny v novostavbách pripravujú na kúpu elektromobilu. V novostavbách sa čoraz častejšie kúri inak ako plynom. Mnohokrát je to práve elektrické kúrenie. Z najrôznejších dôvodov majú novostavby vo všeobecnosti vyššiu spotrebu elektriny ako staršie rodinné domy.

Slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo?

Niekoho môže napadnúť, že keď obidva zariadenia v princípe ohrievajú vodu, tak sa obidva zariadenia dajú použiť na teplovodné vykurovanie a na ohrev teplej úžitkovej vody zároveň. Áno, je to pravda, avšak neodporúčame to z nasledujúceho dôvodu.

Slnečné kolektory odporúčame využiť, pokiaľ má zariadenie v prvom rade ohrievať teplú úžitkovú vodu. Ide o vysoko-tepelné zariadenia. To znamená, že vodu dokážu ohriať na dostatočne vysokú teplotu, aby to bola plnohodnotná teplá úžitková voda. Avšak na svoje fungovanie potrebujú teplo zo Slnka, ktorého v zime nemusí byť dostatok. Teplú vodu domácnosť potrebuje po celý rok.

Tepelné čerpadlo odporúčame využiť, pokiaľ má zariadenie v prvom rade slúžiť ako plnohodnotný zdroj teplovodného vykurovania. Ide o nízko-tepelné zariadenie. To znamená, že voda je dostatočne teplá na vykurovanie domácnosti ale teplá úžitková voda môže byť iba predohriata na vyššiu teplotu, ktorá domácnosti nemusí stačiť. Alebo si treba dať pozor, nech je čerpadlo dostatočne výkonné, aby zvládalo dostatočne ohrievať aj teplú úžitkovú vodu. Čerpadlá Panasonic Aquarea to zvládajú. Hlavné je, že tepelné čerpadlo, narozdiel od kolektorov, dokáže spoľahlivo pracovať po celý rok.

Fotovoltické panely alebo tepelné čerpadlo?

Ako už bolo spomenuté, fotovoltické panely produkujú elektrinu, ktorú domácnosť môže využiť ľubovoľným spôsobom. Tepelné čerpadlo je mimoriadne úsporné nie len ako náhrada za plynové kúrenie. Takže domácnosť nemusí kúriť priamo elektrinou z panelov. Čerpadlo môže spotrebovať iba časť vyrobenej elektriny a načerpať zo vzduchu niekoľko násobne viac tepla. To znamená, že fotovoltické panely a tepelné čerpadlo sa navzájom dopĺňajú. Kombináciou týchto zariadení si domácnosť môže zabezpečiť mimoriadne nízke prevádzkové náklady na elektrinu, ohrev teplej úžitkovej vody a kúrenie zároveň. Platiť za všetky energie spolu nanajvýš 30 € mesačne nie je v roku 2020 žiadna utópia. Je to vďaka tomu, že za energiu zo Slnka a vzduchu netreba platiť.

Záver

Zostali vám nezodpovedané otázky? Neváhajte nás kontaktovať na čísle 0911 393 747. Zaoberáme sa všetkými uvedenými zariadeniami a situáciu vo Vašej domácnosti môžete s nami prekonzultovať. Na všetky tu preberané zariadenia je možné získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam II. Okrem samotných zaradení sa v GoGreen venujeme aj získavaniu týchto dotácii.

 

Pozrite si ponuku GoGreen!

Navštívte náš e-shop!

Ďalšie články