Výšky dotácií zostávajú rovnaké ako minulý rok. To je skvelá správa pre domácnosti, ktoré doteraz váhajú, či využiť dotácie z projektu Zelená domácnostiam II a zaobstarať si tak výrazne lacnejšie svoje vlastné zariadenie, ktoré čerpá energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Dotácie môžu pokryť najviac 50 % oprávnených výdavkov. Na každý rodinný dom, ktorý spĺňa podmienky, je možné získať všetky 4 dotácie. V nasledovnej tabuľke sú zhrnuté najdôležitejšie informácie.

DátumZariadenieVyčlenená sumaOdhadovaný počet poukážokMaximálna výška dotácie
18.02.2020Tepelné čerpadlo3 000 000 €1 0003 400 €
25.02.2020Kotol na biomasu500 000 €3331 500 €
03.03.2020Slnečné kolektory1 000 000 €5711 750 €
10.03.2020Fotovoltické panely700 000 €4671 500 €

3 400€ na tepelné čerpadlo

V rámci projektu Zelená domácnostiam II, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

1 500 € na kotol na biomasu

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v rodinných domoch a v bytových domoch. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva. Nevyhnutnou podmienkou je náhrada kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia), náhrada kotla na plyn prípadne na biomasu nie je oprávnená.

1 750 € na slnečné kolektory

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Podporované sú inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.

1 500 € na fotovoltické panely

V rámci projektu Zelená domácnostiam II môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Pre získanie príspevku je žiaduce splniť viaceré podmienky. S príspevkom sú spojené nevyhnutné papierovačky a iná byrokracia. V GoGreen sa tým zaoberáme a so získaním príspevku Vám vieme pomôcť. Pri získaní dotácie Vám súčasne vieme poskytnúť aj konkrétne riešenie na kľúč. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0911 393 747 alebo emailom na info@gogreen.sk.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *