Očakávame dotácie na elektromobily

Dňa 1.11.2019 prišla do platnosti novela zákona číslo 71/2013 Z. z., ktorá upresňuje podmienky a pravidlá ako možno získať dotáciu na automobil s alternatívnym pohonom. Novela zákona otvára dvere vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu, ktorá ale musí byť zverejnená najmenej 1 mesiac pred podávaním žiadostí. Ku dnešnému dňu nebola zverejnená a ministerstvo nám potvrdilo, že výzvu plánujú zverejniť v priebehu aktuálneho mesiaca. Z toho vyplýva, že o dotáciu sa bude dať najskôr požiadať v decembri 2019.

Je predpoklad, že dotácie sa najviac budú využívať na elektromobily a plug-in hybridy, avšak novela zákona ráta so širším okruhom vozidiel na alternatívne palivá. Napríklad môže ísť o vozidlo, ktoré má pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo. Alebo môže ísť o vozidlo, ktoré má najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív.

Zaujímavosťou je, že v novele zákona sa uvádza maximálna výška dotácie 10 000 €, no v tlačovej správe zo dňa 21.9.2019 Ministerstvo hospodárstva SR uvádza čiastky 8 000 € na batériový elektromobil a 5 000 € na plug-in hybrid.

Najviac znepokojivou skutočnosťou sa javí, že na dotáciu nie je právny nárok a žiadosti vyhodnocuje komisia. V zákone je síce zakotvené, že žiadny člen komisie nemôže byť ku žiadateľovi zaujatý, no aj tak to podľa nás nie je najšťastnejšie riešenie. Takto nastavené podmienky podľa nás umožňujú komisii rozhodovať svojvoľne. Žiadateľ môže spĺňať všetky podmienky a všetko správne dokladovať, no keď sa komisia rozhodne, že dotácia nebude, tak žiadna dotácia jednoducho nebude. Budeme veriť, že komisia nebude svoju pozíciu zneužívať. Okrem toho budeme študovať dôvody neschválenia žiadostí, ktoré budú zo zákona zverejňované na internete. Tie nám dajú cenné podklady ku zvýšeniu úspešnosti žiadostí o dotáciu pre našich klientov. Koniec koncov, našim cieľom je osvojiť si aj tieto nové dotácie na takú úroveň, že sa ku nim dostanú všetci naši klienti, ktorí na to majú nárok.

Rozumieme, že pre mnohých môže byť náročné včas týmto veciam venovať pozornosť. Nieto sa ešte orientovať v zákonoch. V GoGreen to je súčasť našej práce. Zaoberáme sa tým každý deň, aby sme čo najskôr vedeli, ako presne to celé bude prebiehať a na čo si dať pozor. Kontaktovať nás môžete už teraz na 0911 393 747. Pomôžeme vám dotáciu získať a dokonca môžete byť medzi prvými ľuďmi, ktorí sa ku dotácii skutočne dostanú.

Pozrite si ponuku GoGreen!

Navštívte náš e-shop!

Ďalšie články