Rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Pojem rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie označuje rodinný dom v najnižšej energetickej triede, ktorá nesie označenie A0. Dňa 1. mája 2019 vstúpila do platnosti novela zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, kde za najdôležitejšiu zmenu možno považovať skutočnosť, že po 31. decembri 2020 majú byť všetky novo skolaudované budovy v energetickej triede A0. Výnimky môžu byť akurát chránené pamätníky, kostoly, nebytové poľnohospodárske budovy a podobne. Nie je dôvod, aby bežný rodinný dom s úžitkovou plochou 50m² a viac získal výnimku. Nasledovný text objasňuje, čo sú to energetické triedy a čo novela zákona reálne znamená pre majiteľov alebo budúcich majiteľov rodinných domov.

Energetická hospodárnosť budov

V uvedenom zákone sa píše: “Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.” (§ 3 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z.z.) Jednoducho povedané, energetická hospodárnosť budovy odzrkadľuje množstvo potrebnej energie na jej bežný chod. Napríklad jednej budove je potrebné v priebehu roka dodať 9 000 kWh elektriny na zabezpečenie prevádzky a udržanie tepla aspoň 20 °C. Druhej budove tých istých rozmerov na to môže stačiť 3 000 kWh. Druhá budova na svoju prevádzku potrebuje výrazne menej energie, preto sa dá predpokladať, že bude vo výrazne nižšej energetickej triede. Energetická hospodárnosť budov opisuje ako efektívne dokáže budova energiu využívať. Energetická hospodárnosť budov neberie ohľad na reálnu spotrebu energie budovy. Tým, že niekto nebude cez zimu kúriť si do nižšej energetickej triedy nepomôže.

Rodinný dom alebo iná nehnuteľnosť sa podľa svojej energetickej hospodárnosti začleňuje do príslušnej energetickej triedy. Pri rodinných a bytových domoch sa pre zaradenie do energetickej triedy zohľadňuje potreba energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Potreba energie pre vetranie, chladenie a osvetlenie sa pri nich nehodnotí.

Ako dosiahnuť energetickú triedu A0

Energetická hospodárnosť budov sa dá ovplyvniť viacerými spôsobmi. Hrubé múry z kvalitných materiálov pri výstavbe, dobrá strecha a zateplenie môžu viditeľne prispieť k lepšiemu hodnoteniu. Pomôže napríklad aj výmena starých hrubých liatinových radiátorov za nové, ktoré na svoj chod nepotrebujú toľko zohriatej vody.

Osobitnou kategóriou na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú zariadenia na obnoviteľné zdroje energií. To sú napríklad fotovoltické panely, slnečné kolektory, veterné turbíny, vodná elektráreň, či tepelné čerpadlo. Zákon priamo neukladá povinnosť mať na rodinnom dome zariadenie tohto druhu ani po 31. decembri 2020, no nakoľko má ísť iba o rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, tak práve kombinácia viacerých takýchto zariadení môže byť cesta, ako energetickú triedu A0 dosiahnuť.

Ak si rodinný dom v energetickej triede A1 nechá namontovať fotovoltické panely spolu s tepelným čerpadlom a dá preč plynový kotol, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa kvalifikuje do A0, no nedá sa povedať, že sa to stane v 100 % prípadov, pretože energetickú hospodárnosť ovplyvňujú aj ďalšie faktory. Podnebie, v ktorom je nehnuteľnosť postavená. Nasmerovanie domu na určitú svetovú stranu. Na energetickú hospodárnosť budovy môžu mať vplyv dokonca aj susedné budovy.

Prečo postaviť dom v energetickej triede A0 už teraz

Niekoho môže napadnúť, že pokiaľ svoju novostavbu stihne skolaudovať pred 31. decembrom 2020, tak energetickú triedu A0 riešiť nemusí. V poriadku. Takýto človek by ale mal prinajmenšom aspoň zvážiť nasledovné.

Naplánovaná kolaudácia sa môže odložiť

Termín 30. december 2020 je hraničný. Rodinný dom, ktorý nespadá do energetickej triedy A0, sa dovtedy musí stihnúť skolaudovať. No v živote sa bežne vyskytujú nečakané prekážky a najrôznejšie komplikácie, pre ktoré možno bude potrebné kolaudáciu na čas odložiť. Nečakané výdavky, zdržanie výstavby pre byrokratické záležitosti, či hocičo iné. Po tomto termíne ostáva možnosť skolaudovať dom iba v uvedenej triede A0.

Príprava do budúcnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov hovorí, že ak je to uskutočniteľné, tak minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po významnej obnove. To je obnova, pri ktorej sa vykonáva zásah do obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % podlahovej plochy, nezávisle na tom, či ide o jednorazovú alebo postupnú stavebnú úpravu po častiach.

V praxi to môže znamenať, že keď sa majiteľ domu v energetickej triede A1 s plynovým kotlom rozhodne napríklad pristaviť si ďalšiu miestnosť niekedy po 31. decembri 2020, tak súčasne bude musieť urobiť také úpravy domu, aby ho dostal na úroveň A0. Čo s veľkou pravdepodobnosťou bude znamenať nutnosť vymeniť plynový kotol za ekologickejšie riešenie. Tomu sa už pri výstavbe domu dá jednoducho vyhnúť.

Vyššia hodnota nehnuteľnosti

Ako už bolo naznačené, pri domoch s takmer nulovou potrebou energie sa ráta so zariadeniami na obnoviteľné zdroje energie. Tie už samé o sebe šetria peniaze a okrem toho môžu pochopiteľne zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti. Rodinný dom v energetickej triede A0 sa pravdepodobne bude dať lepšie a za viac peňazí predať novému majiteľovi, keďže významná obnova nehnuteľnosti už nemusí byť taká nákladná. Vyššia hodnota nehnuteľnosti sa môže zísť pri predaji nehnuteľnosti, ale napríklad aj pri žiadosti o úver sa vďaka nej dá ručiť väčším majetkom.

Nenávratný príspevok 8 000 €

Ak Váš rodinný dom dosiahne energetickú triedu A0 skôr, môžete od štátu získať nenávratný finančný príspevok vo výške 8 000 €. Táto príležitosť je iba dočasná a príspevky sa budú rozposielať v jeseni aktuálneho roka 2019, preto by ste ju nemali premeškať a radšej sa na to dopredu pripraviť. Samozrejme je potrebné dodržať viaceré podmienky, stanovené termíny a hlavne je potrebné predložiť potrebné dokumenty.

V GoGreen sa tým zaoberáme a vieme vám so získaním príspevku pomôcť. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 393 747.

AKTUALIZÁCIA 16.12.2019: najbližšia možnosť získať 8 000 € príspevok bude v 2. štvrťroku 2020. Ak máte záujem o našu asistenciu pri získavaní príspevku, neváhajte nás čo najskôr kontaktovať, aby sme ideálne v predstihu mohli pripraviť všetko potrebné.

Pozrite si ponuku GoGreen!

Navštívte náš e-shop!

Ďalšie články