Zelená energia, či zelená domácnosť. V posledných dňoch častokrát spomínaná téma takmer vo všetkých médiách. Mnohí z nás však doteraz nevedia, čo zelená energia je, na čo slúži a ako ju čo najlepšie využívať. Zelená energia je všeobecné označenie pre energiu z obnoviteľných zdrojov. V krátkosti sa dá povedať, že zelená energia = čistejšia planéta.

Ľudstvo posledných 100 rokov svojím správaním, vedome či nevedome, ničí životné prostredie vôkol seba a tým prispieva čoraz k väčšiemu znečisťovaniu planéty. Človek sa tým pádom pričiňuje k veľkej ekologickej katastrofe, ktorá sa síce pomaly, ale isto blíži k svojmu vyvrcholeniu. Veľké množstvo škodlivých emisií, spaliny z motorových vozidiel a v neposlednom rade „výpary“ z našich komínov znečisťujú našu planétu.

Negatívne dopady pôsobenia človeka na životné prostredie môže každý z nás svojím pričinením napraviť alebo „priložením ruky k dielu“ spomaliť. Reč je o zelenej energii, o zariadeniach pre obnoviteľné zdroje využívajúce k svojmu chodu to, čo nám naša príroda bezplatne poskytuje a to so žiadnym alebo minimálnym dopadom na životné prostredie. Ide o zariadenia ako slnečné kolektory a fotovoltické panely, ktoré k svojej plnej činnosti využívajú / absorbujú slnečné žiarenie. Tepelné čerpadlá zase dokážu energiu absorbovať z vody, zo zeme či zo vzduchu. Tieto moderné zariadenia v posledných 20 rokoch čoraz viac vo svete naberajú na popularite a stávajú sa neodmysliteľnou súčasťou rodinných domov, verejných, či štátnych budov. Skrátka všade tam, kde človek potrebuje využívať elektrickú energiu alebo teplú vodu.

Slnečné kolektory sa využívajú najmä na ohrev teplej úžitkovej vody za pomoci slnečného žiarenia. Majú nízke vstupné náklady a sú jednoduché na inštaláciu. Využívajú sa aj na ohrievanie bazénov.

Fotovoltické panely za pomoci absorbovania slnečného žiarenia vyrábajú elektrickú energiu. Pri správnom inštalovanom výkone dokážu čiastočne alebo aj plnohodnotne pokryť spotrebu elektrickej energie. Výhodou oproti slnečným kolektorom je, že za pomoci takto vyrobenej elektrickej energie sa dokáže prostredníctvom elektrickej špirály ohrievať aj voda. To znamená, že týmto zariadením sa môžu plnohodnotne nahradiť až dva využívané zdroje. Vstupné náklady sú oproti slnečným kolektorom vyššie, ale vzhľadom na svoj výkon a životnosť sú fotovoltické panely veľmi obľúbené.

Tepelné čerpadlá, ktoré svojím výkonom zďaleka prevyšujú kotly na tuhé palivá sa čoraz viac dostávajú do popredia. Tepelné čerpadlo zem – voda k svojmu chodu využíva teplo obsiahnuté v zemskom povrchu. Tepelné čerpadlo voda – voda využíva vodu, ktorá je v hlbších vrstvách zeme oveľa teplejšia ako na povrchu. A tepelné čerpadlo vzduch – voda dokáže teplo absorbovať priamo zo vzduchu. Účinnosť týchto zariadení je oproti iným zdrojom ohrevu vody až o 350 % väčšia. V praxi to znamená, že z 1 kW elektrickej energie, ktoré tepelné čerpadlá spotrebujú na svoj chod, dokážu vyrobiť až 3,5 kW tepla. Využívajú sa hlavne v novostavbách, ale často krát sú aj náhradou kotlov v starších budovách. Vstupné náklady sú vyššie, no vzhľadom na to čo dokážu je to primerané.

Všetky tieto zariadenia na obnoviteľné zdroje energie prispievajú k tomu, že emisie a spaliny vypúšťané do ovzdušia z doterajších riešení sa znižujú a tým pádom ich využívaním ľudia chránia životné prostredie.

Posolstvom témy zelená energia je, že každý z nás by sa mal zamyslieť nad budúcnosťou nielen svojou, ale i svojich detí a prispieť hoci keď len čiastočne k tomu, aby z tejto planéty ostalo aspoň to, čo máme teraz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *